نمايشگاه بين المللي صنعت کشاورزي

اطلاعات نمایشگاه

تماس


نمایشگاه های داخلی و بین الملل
تلفن ثابت : 35008

تاریخ برگزاری


30 آذرتا 3 دی ماه 1401

محل برگزاری نمایشگاه

کمربندی شرق اصفهان- روبروی منطقه روشن دشت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از حسن نظر شما
همکاران ما در شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان با آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستند.

ارتباط با ما